Please enable Javascript to experience full features
Faaliyetler
Verilen Hizmetler
 
Golf sahaları, Konutlar, Kamu alanları, parklar, rekreasyon alanları, otel bahçeleri, spor sahaları, at çiftlikleri gibi tüm Peyzaj alanları için yeşil alan sulaması. Maden ocaklarında toz vb. partikül önlemek için sulama sistemi projeleri hazırlamaktayız.

Diğer hizmetler;

Sulama Sistemi dizayn ve uygulama danışmanlığı,

AS-BUİLT proje hazırlanması,

Sulama Projesi kontrolü,

Otomasyon kurulumu,

Hak ediş için dosya hazırlama,

Şartname hazırlama,

Formenlik hizmeti,

Sulama dizayn eğitimi,

Sulama sistemleri teknik servis bakım, onarım.
Bir Sulama Projesinin İçeriği
 
Çim alanlar için kullanılan tüm sprinklerin farklı sembollerle gösterimi
Bitki grupları, çiçeklikler gibi damlama sistemi ile sulanması gereken alanlar,
Ana hatlar, lateral hatlar, Ana hatlar için gereken izolasyon vanaları, Solenoid vanalar, can suyu muslukları,
Otomasyon 24 volt kablolu sistem ise gereken tüm kablo planları.
Su kaynağı , Pompa istasyonu yeri ve verileri,
Ürünlerin montaj detayları,

Rapor ve Keşif
 
Rapor;
 
Proje alanı için gereken Sulama suyu ihtiyacı, Depo kapasitesi,
Toplam sulama süresi,
Sistem işletimi için gereken pompa debisi,
Vanaların sulama süreleri,
Hidrolik hesaplama, (basınç kayıpları, gereken hidrofor debi ve basınç verileri)
 
Keşif;
 
Projede kullanılan tüm Sprinkler, Nozul, Damlama hattı için gereken ek parçaların adetleri,
Kullanılan tüm boruların, damlama borularının, kabloların özellikleri ve metrajı,
Solenoid vana türleri ve adetleri, gereken vana kutusu tipleri ve adetleri, kullanılan can suyu muslukları ve aksesuarlarının adetleri,
İzolasyon vanası, drenaj vanası, vantuzların adetleri,
Pilli sistem ise gerekli kontrol cihazı tip ve adetleri,
24 volt sistem ise kontrol cihazı özellikleri ve adetleri, sensörler ve varsa gereken aksesuar adetleri,
Sistem bileşenlerinin montajında kullanılan tüm ek parçaların (fittings) adetleri.

Proje Autocad (.dwg) dosyası olarak teslim edilir,
Raporlar, Hidrolik hesaplamalar ve Keşif listeleri Excel dosyası olarak teslim edilir.

Projeler İngilizce hazırlanabilir.

Sulama dizaynının önemi:

- Gereksiz, az ya da fazla maliyetli sulama dizaynlarının getireceği finansal riski en aza indirmek,
- Sistemin gereksinim duyduğu su miktarını doğru olarak verebilmek,
- Estetik kaygıları gözönüne almak,
- Sistemi çalıştırmak için gereken işgücünü en aza indirmek,
- Yıllarca çalışan ve az bakım gerektiren bir sistemi ortaya koymak için sulama tasarım çalışması yapmak çok önemlidir.

Galeri